نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
وضعیت: موجود
ارسال :رایگان
مدت زمان تحویل : بسته به نیاز مشتری بین 48 تا 72 ساعت
خدمات پس از فروش: یکسال
سازنده: پالیز افزار

توضیحات

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب 

امکان الگوی کاری چرخشی 12-24  و 24-48 مورد استفاده در بیمارستان ها،کارخانجات و سازمان های خاص

با استفاده از نرم افزار حضور و غیاب تحت وب 

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

تمام امکانات و قابلیت های نرم افزار را میتوان به صورت زیر نوشت :

 1. تعاریف
 2. امور احرایی
 3. امور سازمانی
 4. گزارشات 

تعاریف شامل :

تقویم کاری،گروه کاری،الگوی کاری،کارکنان،راهبران،دستگاهها،تنظیمات می باشد.

تقویم موجودیتی است برای تعیین اوقات و روزهای خاص

تقویم نرم افزار حضور و غیاب، تعطیلات رسمی (و سایر تعطیلات تعریف شده در بخش تنظیمات)، روزهای آخر هفته در آن سازمان را مشخص
میکند.

گروه کاری :گروه کاری یک تقسیم بندی دیگر در اختیار راهبران قرار میدهد. بدین صورت که کارکنان متناسب با تخصص خود یا متناسب با هدفی که در
سازمان دنبال میکنند، در گروههای کاری طبقه بندی میشوند،؛ مثل گروه کاری حسابداری، گروه اداری، گروه انبارداری و ...
توجه نمایید کارکنان هر گروه کاری، تقویم، قوانین و الگوی کاری مختص خود خواهند داشت. در این نرم افزار امکان تغییر گروه کاری یک یا
چند فرد به صورت دائم یا موقت فراهم شده است.هر گروه کاری یک تقویم کاری اختصاصی دارد. تاریخ شروع استفاده از تقویم کاری به تاریخ تعریف
گروه کاری مقداردهی میشود

الگوی کاری
کارکنان یک سازمان پس از استخدام و شروع بکار، یک الگوی کاری دریافت میکنند. با استفاده از الگوی کاری، الگوی تردد مشخص میگردد.
در این نرم افزار امکان تغییر الگوی کاری یک یا چند فرد/ گروه کاری به صورت دائم یا موقت فراهم شده است.

کارکنان
کارکنان یا پرسنل یک موسسه یا شرکت به افرادی گفته میشود که در استخدام آن موسسه بوده و میتوانند به ازای کار خود دستمزد دریافت نمایند. در نرم افزار حضور و غیاب، کارکنان یک سازمان، کاربران اصلی محسوب میشوند که با نرم افزار تعامل داشته و از آن استفاده میکنند.

در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب برای هر کاربر میتوان سطح دسترسی تعریف کرد.

همچنین می توان برای هر کاربر قوانین خاصی را تعریف کرد .(مانند مرخصی و ماموریت و...)

راهبران :

راهبران در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب عبارتند از راهبر گروه کاری،راهبر محل خدمت و مدیر.

این راهبران متناسب با نقش و سطح دسترسی تعیین شده امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار را دارند.

امور اجرایی شامل :

 1. پایش ترددها
 2. مدیریت ترددها
 3. مدیریت ترددها خودم
 4. پانل حضور و غیاب
 5. سرویس دستگاه
 6. دریافت ترددها از فایل
 7. محاسبات 
 8. دریافت اطلاعات کارکنان
 9. برنامه ریزی
 10. کنترل مرخصی و ماموریت

امور سازمانی شامل:

 1. درخواست ها
 2. نمودار سازمان ها
 3. اطلاعیه ها
 4. کارتابل 
 5. بازگردانی کارمند

     گزارشات :

 1. گزارش پرسنل
 2. گزارش تفکیکی
 3. گزارش تجمیعی
 4. گزارش ماهانه
 5. گزارش کاردکس
 6. گزارش درخواست ها
 7. گزارش فعالیتها
 8. گزارش پویا

 

در زیر به سایر امکانات نرم افزار حضور و غیاب تحت وب  می پردازیم:

امکان ثبت انواع درخواست مانند انواع مرخصی، ماموریت، اضافه کار، انواع تشویق- تنبیه، ثبت تردد اتوماتیک کارکنان، تاخیر سرویس و ... به صورت فردی و گروهی
نرم افزار حضور و غیاب با امکان نمایش درخواست ها در کارتابل فرد مورد نظر
امکان بررسی درخواست و تغییر وضعیت به حالت رد، تایید، ارجاع به مدیر سطح بالا در نرم افزار حضور و غیاب
امکان جستجوی درخواست براساس اطلاعات مخاطب درخواست، نوع و وضعیت درخواست، دوره درخواست، اطلاعات ثبت کننده و بررسی کننده درخواست

نرم افزار حضور و غیاب به همراه نمایش آنلاین ترددهای انجام شده
قابلیت شناسایی نوع تردد ورود و خروج به ازای ترددهای عادی در نرم افزار حضور و غیاب
امکان شناسایی و تصحیح ترددهای ناقص در نرم افزار حضور و غیاب

امکان تهیه فایل خروجی اطلاعات کارکنان به تفکیک سازمان، محل خدمت و گروه کاری از نرم افزار حضور و غیاب جهت ارائه به نرم افزارهای مرتبط
امکان تهیه فایل خروجی اطلاعات کارکرد کارکنان در دوره تعیین شده به تفکیک سازمان، محل خدمت و گروه کاری در نرم افزار حضور و غیاب جهت ارائه به نرم افزارهای مرتبط

ارائه انواع گزارشات جزئیات عملیات انجام شده در سیستم حضور و غیاب، گزارش کارکنان، گزارش تصویبی، گزارش تغییرات اعمال شده در تردد، گزارش تغییرات اعمال شده در گروه کاری و برنامه کاری،گزارش کارکرد دوره ای به صورت انفرادی و گروهی، گزارش ترددها به تفکیک فرد و گروه، گزارش مرخصی و ماموریت، گزارش کاردکس، امکان تهیه گزارش پویا و تعیین فیلدهای مورد نظر اپراتور

 

شرکای باکیفیت بالا

بر اساس برند خرید کنید

نرم افزاری سپیدز
DATALOGIC
DELTA
SNBC
ZEBRA
گروه نرم افزاری پژواک
پالیز افزار
پشتیبانی آنلاین