نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: موجود
ارسال :رایگان
مدت زمان تحویل : 48 ساعت
خدمات پس از فروش: یکسال
سازنده: پالیز افزار

توضیحات

نرم افزار حقوق و دستمزد 

از مزایای ویژه نرم افزار حقوق و دستمزد، عملکرد بهینه در شرکت ها و سازمان‌هایی با ابعاد بسیار بزرگ است، به طوری که محاسبه حقوق و مزایای چندین هزار پرسنل را با سرعت و دقت بسیار بالایی محاسبه می کند

امکان تنظیم و استقرار سیستم حقوق و دستمزد با نظام های مختلف حقوق خصوصی و دولتی

نرم افزار حقوق و دستمزد 

بدون شک یکی از مهم‌ترین دارایی های هر شرکت، سازمان و موسسه پرسنل آن می باشند از این رو محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، دقت در انجام محاسبات، پرداخت به موقع و پاسخ‌دهی مناسب به سازمان‌های  قانونی از قبیل بیمه و مالیات به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران و حسابداران تبدیل شده است. که با نرم افزار حقوق و دستمزد میتوان تمامی این نیاز ها رو برطرف کرد.

 

نرم افزار حقوق و دستمزد شامل سه بخش :

  1. مدیریت اطلاعات پایه 
  2. اطلاعات پرسنلی
  3. حقوق و دستمزد

در بخش مدیریت اطلاعات پایه میتوان موارد زیر را اضافه کرد:

     •    امکان استفاده نرم افزار حقوق و دستمزد برای بیش از یک شرکت با کارگاه های متعدد
     •    تعریف اطلاعات پایه‌ شامل اطلاعات سازمانی، منابع انسانی، تحصیلی، استخدامی، حقوقی و ...
     •    تعریف شرکت‌های مختلف با الصاق آرم شرکت و استفاده نام و آرم شرکت در تمامی گزارش‌ها
     •    تعریف سازمان های مرتبط و شعبات همچون بیمه، مالیات و بانک ...و ارتباط با کارگاه های زیرمجموعه شرکت ها

     •    تعریف جداول مالیاتی بصورت سالیانه و نگهداری سوابق
     •    تعریف اقلام حقوقی شامل مزایا حکمی، مزایای غیرحکمی، اقلام پرداخت مستمر وغیرمستمر، اقلام کسورات مستمر و غیرمستمر، اقلام عوامل کارکرد، اقلام تعهدات کارفرما، اقلام ذخیره و... با امکان فرمول نویسی، شرط گذاری، تعریف ضرایب، سقف و معافیت‌ها. امکان تعیین مالیات پذیر، بیمه پذیر، معوقه پذیر، برگشت پذیر بودن اقلام و تعیین قلم حکمی بعنوان مبنای دستمزد. 
     •    تعریف اطلاعات پرسنل نگهداری سوابق آدرس محل سکونت پرسنل، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق مصاحبه و اطلاعات افراد تحت تکفل و غیرتکفل

در بخش اطلاعات پرسنلی شامل موارد زیر می باشد:

     اطلاعات پرسنلی ،شناسنامه ای ،آدرس پستی و ...را میتوان تعریف کرد.

     •    تعریف حکم کارگزینی بصورت انفرادی و گروهی در تمامی مقاطع زمانی با امکان لحاظ نمودن نوع حکم(استخدام، انتقال، ترفیع، اخراج، استعلاجی،...)، نوع استخدام، قراردادهای        ساعتی و روزانه، محل خدمت، واحد سازمانی، شغل، مرکز هزینه، پروژه، طبقه بندی مشاغل( گروه، پایه) و محل پرداخت حقوق و اقلام پرداختی حکمی. و همچنین امکان تعدیل            مبالغ حکمی گذشته و محاسبات دوباره
     •    امکان تعریف اقلام حقوقی در حکم، بصورت ساعتی، روزانه، ماهیانه براساس نوع قرارداد
     •    تعریف انواع بیمه بصورت انفرادی و گروهی و مشخص کردن تعداد بیمه برای بیمه های تکمیلی، امکان تعیین بیمه بعنوان بیمه مبنا و اصلی و امکان راکد کردن بیمه برای یک یا چندماه
     •    تعریف انواع وام با اقساط ثابت و متغیر با قابلیت کسر خودکار اقساط و تسویه خودکار. امکان ویرایش اقساط و مانده وام بعد از محاسبات وام. امکان تعریف چندین وام برای      یک پرسنل در یک ماه و همچنین امکان تعریف وام یکسان در ماه‌های مختلف برای یک پرسنل. امکان راکد کردن وام برای یک یا چند ماه.
     •    دریافت ساعات کارکرد از سیستم حضور و غیاب شرکت پالیزافزار و سایر شرکت‌ها. تعریف ساعات کارکرد بصورت دستی. امکان تعدیل کارکرد ماه‌های قبل و محاسبات دوباره

در بخش حقوق و دستمزد  که شامل موارد زیر می باشد:

•    امکان محاسبات حقوق معوق در ماه جاری و پرداخت و برگشت مبلغ از حقوق با توجه به امکان نگهداری تمامی سوابق
•    امکان صدور فایل خروجی برای سازمانهای مرتبط همچون بیمه، مالیات و بانک
•    امکان صدور اسناد حسابداری پیشرفته در نرم افزار حقوق و دستمزد
•    تعریف مزایا و کسورات نامستمر بصورت انفرادی یا گروهی با مبالغ ثابت یا متغیر با فرمول نویسی و همچنین امکان تعدیل مزایا و کسورات ماه‌های گذشته در صورت نیاز
•    تعریف انفرادی و گروهی مستمرهای غیرحکمی مثل پس انداز و صندوق‌ها که درآن امکان درج مبلغ ذخیره شده، پرداخت شده وتعیین جمع سهم کارمند و کارفرما نیز می باشد.
•    محاسبات حقوق بصورت گروهی و انفرادی با لحاظ فیلترینگ. امکان محاسبات بین ماه و تسویه حساب برای پرسنل اخراجی یا ترک کار با لحاظ فیلترینگ. امکان محاسبات دوباره حقوق ماه‌های گذشته
•    امکان ساخت گزارش توسط خود کاربر انتخاب فیلدهای مورد نیاز به ترتیب نمایش دلخوه و تعیین سایز ستون و سایز فونت. فیلترینگ با شرط گذاری ساده و ترکیبی. امکان تعریف گروه بندی، جمع، مرتب سازی بر ستون دلخواه. انتخاب نوع نمایش گزارش در صفحات افقی یا عمودی
•    گزارشات متنوع از اطلاعات پرسنلی، حکم کارگزینی، کارکرد پرسنل، وام
•    استفاده از گزارشات از پیش ساخته شده با اعمال فیلترینگ به تفکیک تاریخ اجرا، ردیف استخدامی، واحد سازمانی، مرکز هزینه، محل خدمت و محل پرداخت،.....
•    گزارشات موجود عبارتند از مزایا و کسورات، کاردکس وام، فیش حقوق به تفکیک از مبالغ معوق یا همراه مبالغ معوق، لیست بیمه تامین اجتماعی بصورت مبالغ کامل یا خلاصه، گزارش کامل مالیات یا خلاصه گزارش، لیست پرداخت حقوق جهت ارائه به بانک، کاردکس حقوق که لیست تجمیعی حقوق شرکت یا کارگاه شامل تمامی پرسنل و تمامی اقلام حقوقی در یک گزارش، لیست حقوق شرکت یا کارگاه به تفکیک اقلام حقوقی

 


       

شرکای باکیفیت بالا

بر اساس برند خرید کنید

نرم افزاری سپیدز
DATALOGIC
DELTA
SNBC
ZEBRA
گروه نرم افزاری پژواک
پالیز افزار
پشتیبانی آنلاین