نرم افزار حضور و غیاب نسخه جامع

نرم افزار حضور و غیاب نسخه جامع

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
وضعیت: موجود
ارسال :رایگان
مدت زمان تحویل : 48
خدمات پس از فروش: یکسال
سازنده: پالیز افزار

توضیحات

نرم افزار حضور و غیاب نسخه جامع

نسخه جامع نرم افزار حضور و غیاب شرکت پالیز افزار 

با قابلیت طراحی گزارشات نرم افزار با انتخاب پارامترهای مورد نیاز درون نرم افزار 

 

نرم افزار حضور و غیاب با امکان تعیین طول شماره کارت و پرسنلی

ارتباط آنلاین با دستگاه حضور و غیاب و تخلیه اطلاعات از روی دستگاه و پردازش اطلاعات دستگاه و گزارش گیری آنلاین پرسنل 

قابلیت های شیفت کاری نرم افزار حضور و غیاب جامع 

 تعریف شیفت کاری نرم افزار حضور و غیاب  در 2 نوبت تا 99 ساعت.تعریف تایم ناهار،شبکاری،حالت شناور به 2 صورت دائمی و یا اعمال در محدوده تعریف شده، تعریف محدوده کارت زنی برای مجموعه های که 12 شب به بعد فعالیت دارند.

تعیین پارامتر های شیفت کاری،تبدیل ساعت در 4 حالت مختلف،حداقل و حداکثر کسر کاری و اضافه کاری برای هر شیفت 

مشخص نمودن محدوده حداقل و حداکثر اضافه کاری برای هر شیفت

مشخص کردن دامنه کم کاری برای هر شیفت :

  1. کسر کار از یک ساعت خاص قابل اغماض باشد.
  2. کسر کار از یک ساعت خاص در شیفت بیشتر باشد غیبت محاسبه شود .

 مشخص کردن اضافه کاری اجباری برای هر شیفت

 مشخص کردن خروج غیر مجاز برای هر شیفت 

 قابلیت های گروه کاری  نرم افزار حضورو و غیاب جامع 

در گروه کاری میتوان مشخص نمود هر گروه با چه شیفتی یا چه شیفتهایی میتوان تردد ثبت کرد.

پارامترهای گروه کاری :

1.پارامتر های محاسبه اولیه گروه کاری

در این پارامترها میتوان مقادیر زیر را  ضریب داد:

ضریب تاخیر در ورود ضریب تعجیل در خروج
ضریب  کل کسر کار ضریب کسر بین کار
ضریب اضافه کار اول وقت ضریب اضافه کار آخر وقت 
ضریب اضافه کار وسط وقت ضریب اضافه کار کل 
ضریب شب کاری   

 

2.پارامتر های محاسبه تعطیل کاری 

          نوع محاسبه بر مبنا ساعتی و روزانه میتوان تعریف کرد

          محدودیت های تعطیل کاری 

ضریب تعطیل کاری 
ضریب اضافه کاری تعطیل کاری 
حداقل تعطیلکاری
حداکثر تعطیلکاری
حداقل اضافه کار تعطیل
حداکثر اضافه کار تعطیل

محاسبه تعطیل کاری 

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند

محاسبه اضافه کاری تعطیل کاری

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 
به تعطیلکاری منتقل کند

 

    3.پارامتر های محاسبه جمعه کاری 

محدودیت های جمعه کاری

ضریب اضافه کاری جمعه
ضریب جمعه کاری 
حداقل جمعه کاری
حداکثر جمعه کاری
حداقل اضافه کار جمعه 
حداکثر اضافه کار  جمعه

محاسبه جمعه کاری

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 

محاسبه اضافه کاری جمعه 

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 

 

  4.پارامتر های محاسبه پنج شنبه 

محدودیت های پنج شنبه کاری

ضریب اضافه کاری پنج شنبه کاری
ضریب پنج شنبه کاری
حداقل پنج شنبه کاری
حداکثر پنج شنبه کاری
حداقل اضافه کار پنج شنبه کاری
حداکثر اضافه کار  پنج شنبه کاری

محاسبه پنج شنبه کاری

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 

محاسبه اضافه کاری 5 شنبه

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 

 

  5.پارامتر های محاسبه روز غیر کاری 

محدودیت های روز غیر کاری

ضریب روز غیر کاری 
ضریب کار  روز غیر کاری
حداقل کار در روز غیر کاری
حداکثر کار در روز غیر کاری
حداقل اضافه کاری روز غیر کاری
حداکثر اضافه کاری روز غیر کاری

محاسبه روز غیر کاری

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 

محاسبه اضافه کاری روز غیر کاری

مقادیر کمتر از حداقل را حذف کند
مقادیر کمتر از حداقل را به اضافه کاری تبدیل کند 

 

6.پارامترهای محاسباتی شبکاری

شب کاری خارج از شیفت

فقط شب کاری محاسبه شود 
شب کاری و  اضافه کاری محاسبه شود 

شب کاری داخل شیفت 

شب کاری محاسبه نشود
شب کاری محاسبه شود

7.پارامتر محاسبه مرخصی 

نحوه محاسبه مرخصی 

ساعتی
روزانه 
تعداد شیفت

نحوه تبدیل مرخصی روزانه به ساعتی 

مقدار ثابت
مقدار تعیین شده در شیفت 

کارتزنی (حضور ) در مرخصی روزانه

طبق شیفت محاسبه می شود و مرخصی نیز محاسبه می شود
فقط مرخصی محاسبه شود
کل کارکرد اضافه کار به همراه مرخصی محاسبه می شود
مرخصی ها و اضافه کاری ها محاسبه شوند
خطا نمایش بده
حتی با تردد ناقص مرخصی محاسبه شود

 

نحوه محاسبه مرخصی ساعتی 

فقط مرخصی محاسبه کند
فقط حضور محاسبه کند
حضور و مرخصی محاسبه کند

 

نحوه محاسبه تعطیلی بین مرخصی ها 

تعطیل محاسبه کند
روز تعطیل را مرخصی محاسبه کند
جمعه را مرخصی محاسبه کند

 

8.پارامتر های محاسباتی ماموریت:

ماموریت داخل شیفت:

فقط ماموریت محاسبه شود
فقط حضور محاسبه شود
ماموریت و حضور هر دو محاسبه شوند

 

ماموریت خارج از شیفت:

اضافه کاری محاسبه شود
ماموریت و اضافه کاری محاسبه شود
ماموریت کاری محاسبه شود 
محاسبه نشود 

 

کارتزنی(حضور) درماموریت روزانه:

طبق شیفت محاسبه شود و ماموریت محاسبه شود
فقط ماموریت محاسبه شود
کل کارکرد اضافه کار محاسبه شود
فقط قسمت اضافه کاری محاسبه شود
خطا نمایش بده
حتی با تردد ناقص ماموریت محاسبه شود

9.پارامترهای محاسبه کارتزنی(آزاد) ساعتی

فقط ماموریت دارد
فقط مرخصی دارد
ماموریت و مرخصی دارد
ماموریت و مرخصی ندارد

نحوه محاسبه ماموریت برای کارتزنی ساعتی

فقط ماموریت محاسبه شود 
فقط حضورو محاسبه شود
ماموریت و حضور محاسبه شود

نحوه محاسبه شب کاری برای کارت زنی ساعتی

فقط شب کاری محاسبه شود
شب کاری و حضور  محاسبه شود

 

نحوه محاسبه مقدار کارکرد موظفی برای کارتزنی ساعتی

روزانه
دوره پردازش

 

همچنین میتوان برای کارتزنی ساعتی مقدار موظفی تعریف کرد 

10.پارامترهای محاسباتی کسر کار

تعدیل نشود
کاملا تعدیل شود(با اضافه کاری کل یا شب کاری)
با شبکاری تعدیل شود
با اضافه کاری کل تعدیل شود
با اضافه کاری اول وقت تعدیل شود
با اضافه کاری آخر وقت تعدیل شود

 

11.پارامتر های محاسباتی حضور و کارتزنی ناقص

وضعیت حضور

ساعتی
روزانه
تعداد شیفت هایی که حضور دارد

 

کارتزنی ناقص

خطا نمایش بده
غیبت محاسبه کن
کل دوره شیفت کسر کار محاسبه می شود
به مقدار ثابت کسر شود
آخرین تردد ناقص بعد از شیفت در نطر گرفته نشود

 

همچنین میتوان مشخص کرد در صورت کارتزنی ناقص پرسنل چقدر از ساعت کاری کم شود .

 

تقویم کاری در نرم افزار حضور وغیاب جامع 

در این نسخه از نرم افزار شما میتوانید تعداد نامحدودی تقویم تعریف کرد ،که میتوان هر کدام از این تقویم ها را به یک گروه کاری اختصاص داد.

مثلا در محموعه ای گروه اداری روزهای حمعه تعطیل هستند  ولی نگهبانان روز جمعه تعطیل نیستند .میتوان 2 تقویم تعریف کرد برای گروه اول روز جمعه تعطبل باشند ولی برای نگهبانان تعطیل نباشد.

پارامترهای تعریف پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب جامع

در نرم افزار میتوان برای هر پرسنل گروه کاری،نوع کارت زنی،محل خدمت،مجوز اضافه کار(اول، وسط روز، آخر وقت) نعیین نمود.

برخی دیگر از قابلیت های نرم افزار حضور و غیاب :

تغییر موقت شیفت برای پرسنل

تغییر گروه کاری برای هر پرسنل یا یک گروه خاص 

ثبت مرخصی و ماموریت روزانه و ساعتی

ویرایش ترددهای پرسنل

تعیین سقف مرخصی و اضافه کاری برای هرپرسنل

انتقال مرخصی های باقیمانده به سال آینده و باز خرید مرخصی ها

انتقال اطلاعات از دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار حضور و غیاب با فلش  و یا شبکه (LAN)

گزازشات نرم افزار حضور و غیاب جامع:

گزارش روزانه

گزارش انفرادی

گزارش دوره ای 

گزارش های مرخصی و ماموریت

گزارشات اضافه کاری

گزارش های نغییرات(چنانچه کاربر ترددی رادر نرم افزار حضور و غیاب ویرایش کند میتوان از این گزارش تغییرات را مشاهده کرد)

گزارش غیبت ها و گزارش پرسنل 

و در نهایت میتوان برحسب نیاز گزارش های مختلف را طراحی نمود.

 

شرکای باکیفیت بالا

بر اساس برند خرید کنید

نرم افزاری سپیدز
DATALOGIC
DELTA
SNBC
ZEBRA
گروه نرم افزاری پژواک
پالیز افزار
پشتیبانی آنلاین